نمایش دادن همه 7 نتیجه

غلطک لیبل پرینتر چیست ؟

غلطک لیبل پرینتر قطعه ای است که با استفاده از نیروی استپرموتور کار حرکت دادن لیبل ها را روی سطح هد انجام میدهد . یک غلطک سالم باید از ضخامت کافی برخوردار باشد ، سطح آن یک دست بوده و عاری از هر نوع کندگی یا بریدگی باشد .

غلطک معیوب چگونه خود را نشان می دهد ؟

حالت اول : در صورتی که غلطک به درستی استفاده شده باشد به مرور زمان از ضخامت آن کاسته می شود که موجب کمرنگ شدن کلی چاپ یا کمرنگ تر بودن یک طرف چاپ نسبت به طرف دیگر می شود .

حالت دوم : اگر برای تمیز کردن لیبل های چسبیده شده به دور غلطک از کاتر یا هر نوع ابزار فرساینده استفاده شده باشد این عمل منجر به ایجاد فرو رفتگی یا ایجاد برش در سطح غلطک می شود که با لکه های سفید در چاپ خود را نشان می دهد .

چرا تعویض به موقع غلطک ضرورت دارد ؟

غلطک ها جز قطعات مصرفی لیبل پرینترها هستند و به مرور زمان از ضخامت آنها کاسته می شود که در این شرایط حرارت و فشار هد را بایستی افزایش داد تا چاپ مطلوب حاصل شود . بنابراین تعویض به موقع غلطک جهت پیشگیری از خرابی زود هنگام هد ضروری است .