در حال نمایش 6 نتیجه

تسمه لیبل پرینتر چیست ؟

تسمه لیبل پرینتر با انتقال نیروی محرکه ی استپر موتور به غلطک ، به چرخش آن و حرکت برچسب ها روی سطح هد کمک می کند . این قطعه در تمامی دستگاه ها مصرفی بوده و پس از مدتی دچار خوردگی دنده ها یا پارگی کامل می شود .بنابراین خرابی تسمه لیبل زن اجتناب ناپذیر بوده و نیاز به مراقبت،سرویس و نگهداری ندارد .

نشانه های خرابی تسمه چیست ؟

حالت اول : در صورتی که یک یا چند دنده از تسمه دچار خوردگی شود لیبل پرینتر شروع به جابجا کردن چاپ به بالا و پایین می کند یا متن های چاپ شده دچار حالت فشردگی می شود .

حالت دوم : اگر تسمه کاملا پاره شده باشد غلطک قادر به حرکت و فید کردن لیبل نخواهد بود در نتیجه لیبل زن چاپ نمی گیرد .

پارگی تسمه در لیبل پرینترها هیچ خطری برای سایر قطعات لیبل زن ندارد و در این شرایط فقط امکان استفاده از دستگاه وجود ندارد .تسمه جز ارزانترین قطعات لیبل پرینترهاست که برخلاف هد و غلطک نگرانی خاصی برای کاربران ایجاد نمی کند و نیاز به مراقبت یا سرویس ندارد .